Jmenuji se Ing. Petr Víteček. Lesnictvím a problematikou s tím spjatou se zabývám již od studentských let na ČLA Trutnov 1999, MZLU Brno 2004, doktorském studiu 2007 a studiu v zahraničí. Vlastní lesnické práce jsem prováděl již při studiich a navázal jsem na ně po návratu z Německa.  V sučasné době pracuji jako OSVČ, kde se zabývám dvěma hlavními činnostmi:

Poradenství a dstribuce přípravků v ochraně lesa - Mercata Třebíč a.s.

Prováděním lesnických prací a funkce OLH - soukromá živnost, které jsou věnovány tyto stránky

 

Na těchto stránkách Vás chci seznámit s činnostmi, které nabízím a jaké jsem k nim nabyl kvalifikace. Jako dobré jméno považuji uvedení spokojených zákazníků, pro které jsem pracoval nebo pracuji. Najdete zde i fotogalerii z prováděných prací a mechanizační prostředky, které k nim používám. V současné době se specializuji na likvidaci invazivních duhů rostlin, s kterými začíná být velký problém v ČR.

 

Moje kvalifikace

- střední lesnické a vysokoškolské vzdělání na MZLU Brno

- předchozí práce: doktorské studium na HUL, prodejní poradce (Silvatech, Mercata)

- povolení k obsluze motorové pily v těžbě dřeva a křivnořezu

- odborná způsobilost k zacházení s přípravky na ochranu rostlin

- opatření pro trvale udržitelné hospodaření v lesích

- licence odborného lesního hospodáře

- kurz Zákonné požadavky na hospodaření malých vlastníků lesa

- přejímač zvěřiny dle zákona 166/1999Sb.

 

Živnostenská oprávnění

- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

- Činnost odborného lesního hospodáře

- Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

- Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

- Chov zvířat a jejich výcvik (mimo živočisné výroby)

- Zprostředkování obchodu a služeb

- Velkoobchod a maloobchod

 

 

 Jak vzniklo toto logo: Za tuto přezdívku vděčím svým přátelům, kteří mě nepovažují za krále lesa, ale především mě potřebovali odlišit od ostatních lesníků a tudíž využili mého titulu: Lesník Ing. a jednoduchou přesmyčkou vzkil Lesní King

 

Živnostenský list

 

Licence OLH

 

Průkaz oprávnění práce s

ruční motorovou pilou

 

Osvědení pro nakládání s

chemickými přípravky

 

Člen komory OLH

 

Přejímač zvěřiny