Skládka smrkové kulatiny

Skládka smrkové kulatiny