Postupná těžba ve svažitém terénu

Postupná těžba ve svažitém terénu