Nabízím Vám provedení lesnických činností a funkci Odborného lesního hospodáře

 

Na základě dosažené kvalifikace, získání odborných zkušeností a obdržení živnostenských oprávnění se snažím Vám pomoci s péčí o Váš les, od jeho založení s následnou ochranou a výchovou, až po jeho těžbu..

 

Služby pro Vás:

Těžba dřeva - provedení předmýtních těžeb (tj, nad 40 let)

                    - provedení mýtní a kalamitní těžby

                    - zajištění přiblížení dřeva na odvozní místo

S těžbou je spojená i nabídka kácení rizikových stromů a ostatních prací s motorovou pilou.

 

Pěstební činnost - výsadba lesních či okrasných dřevin    

                          - ochrana proti škodám zvěří (nátěry, stavba oplocenek)

                          - ochrana proti buřeni (ožínáním, chemický postřik)

                          - výchova porostů (prořezávky, probírky porostů)

                          - úklid klestu (shazování na hromady, pálení)

 

Likvidace invazivních druhů rostlin - zaměřuji se na kombinaci mechanické a chemické likvidace vytrvalých druhů rostlin (Křídlatka, Bolševník, Netýkavka,.., které vytlačují původní přirozeně se vyskytující druhy.

 

Činnost odborného lesního hospodáře - Nabízím Vám veškerou činnost zahrnující správu Vašeho či Vámi pronajatého lesního majetku, která dle zákona 289/1995 Sb. o lesích musí být zaštítěna odborným lesním hospodářem (fyz. osoba s pravomocnou licencí).

 

Pro nákup prostředků na pěstování a ochranu lesa doporučuji následující e-shop.

Zde přehledně a rychle najdete vše co potřebujete.


Zapojte se do jedinečného projektu Návratu lososů...ZDE

Na základě spolupráce s Národním parkem České Švýcarsko jsem se dostal k tomuto projektu, který podporuji a snažím se najít jeho další příznivce. I Vás prosím o zapojení se do něho a přispět tak k návratu lososů do českých řek.